KRŠKO IN INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA

KRŠKO IN INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA

Helena Rožman iz Mestnega muzeja Krško je izpostavila, da je imela industrija že od nekdaj pomembno vlogo v življenju prebivalcev Krškega. Industrija je oblikovala podobo mesta, narekovala njegov razvoj in hkrati postala identifikacijski element prebivalcev. Pomembno...
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER

POKRAJINSKI MUZEJ KOPER

Pokrajinski muzej Koper je svoje delovanje osredotočil tudi na raziskovanje kulturnega procesa po drugi svetovni vojni, ko se je na območje slovenske obale začelo priseljevanje ljudi iz vseh republik FR Jugoslavije. Kraje na Obali je zaznamoval zagon industrije Luke...
DEDIŠČINA PREMOGOVNIŠTVA

DEDIŠČINA PREMOGOVNIŠTVA

Dediščina premogovništva je zaznamovala marsikatero območje v Sloveniji in bistveno vplivala tako na razvoj krajev kot na življenja krajanov. Kljub temu da je večina premogovnikov danes zaprta, je dediščina, ki jo je premogovništvo pustilo za seboj izjemno bogata....
SLAMNIKARSKI MUZEJ DOMŽALE

SLAMNIKARSKI MUZEJ DOMŽALE

Slamnikarski muzej Domžale je nastal v okviru Študijskega krožka Slamnikarstvo, ki je v letih 2011-2012 deloval pod okriljem Kulturnega doma Franceta Bernika Domžale in strokovnim vodstvom Gorenjskega muzeja. Pripravili so stalno razstavo z naslovom 300 let...
MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM

MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM

Muzej usnjarstva na Slovenskem se je razvil na samem območju Tovarne usnja v Šoštanju. Po zaprtju tovarne leta 1999 je bilo kar nekaj tovarniških objektov porušenih, vendar je kmalu začel delovati Iniciativni odbor za ohranitev kulturne in tehniške dediščine TUŠ. Z...
ZVKDS OE MARIBOR

ZVKDS OE MARIBOR

ZVKDS OE Maribor se na območju severovzhodne Slovenije zavzema tudi za ohranjanje in obnavljanje tehniške dediščine. Trije primeri izstopajo: hidroelektrarna na Fali, rudnik cinka in svinca v Mežici in ‘štauharija’ v Ravnah na Koroškem. Izgradnja...