ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

Zavod za gradbeništvo Slovenije je neprofitni javni raziskovalni zavod s področja gradbeništva, ki se v okviru gradbene/inžinirske stroke vključuje v celostno obravnavo objektov industrijske dediščine. Izvajajo preglede in preizkujejo stanje nosilnih konstrukcij,...
MOST HRADECKEGA

MOST HRADECKEGA

Doc. dr. Lara Slivnik je kot ljubiteljica zgodovine konstrukcij posvetila velik del svojega raziskovanja mostu Hradeckega, ki je najstarejši še ohranjeni most s posebno, t.i. tročlensko konstrukcijsko zasnovo. Preučila je njegovo zgodovino, lokacije skozi čas,...
TOVARNE SMODNIKA KAMNIK

TOVARNE SMODNIKA KAMNIK

Medobčinski muzej Kamnik je v sodelovanju s kulturnim društvom Priden Možic pripravil razstavo ‘Kam so šle vse fabrike’, ki predstavlja zgodbe sedmih najpomembnejših kamniških tovarn: Titan, Sivilanit, Kik, Eta, Svit, Utok in Stol. Vse imajo svoje korenine...
RUDNIŠKI STROJI IN NAPRAVE

RUDNIŠKI STROJI IN NAPRAVE

Idrija ima kot rudarsko mesto poleg objektov bogato zbirko rudniških strojev in naprav. Leta 1950 so zaposleni v Rudniku živega srebra izdelali seznam več kot 40 predmetov, strojev, naprav, modelov in risb. Napisali so delovni program rudniškega muzeja in leta 1952...
BOMBAŽNA PREDILNICA

BOMBAŽNA PREDILNICA

Objekti bombažne predilnice v Tržiču stojijo na zanimivem območju, ‘otoku’ med okljukom Tržiške Bistrice in umetnim kanalom, ki so ga zgrdili za potrebe obratovanja tovarne. Začetek zgodovine predilnice je v letu 1885, ko sta družabnika Edmund Glanzmann in...
OD STROJA DO SPOMINA

OD STROJA DO SPOMINA

Muzej narodne osvoboditve Maribor je izdelal muzejsko zbirko ‘Spomenik mriborski industriji’, ki predstavlja razvoj industrije v teh krajih od konca 19. stoletja, do in med 2. svetovno vojno, razcvet industije v povojnem času, kot tudi razpad le te ob...