Muzej usnjarstva na Slovenskem se je razvil na samem območju Tovarne usnja v Šoštanju. Po zaprtju tovarne leta 1999 je bilo kar nekaj tovarniških objektov porušenih, vendar je kmalu začel delovati Iniciativni odbor za ohranitev kulturne in tehniške dediščine TUŠ. Z aktivnim delovanjem na področju ohranjanja dediščine je zrasla tudi ideja o muzeju in tako je leta 2009 s podporo Občine Šoštanj in pridobljenimi evropskimi sredstvi muzej odprl svoja vrata. Zbirka Usnjarstvo v Šoštanju in usnjarski stroji so nam stalno na ogled, dopolnjujejo jih občasne razstave. Muzej izdaja tudi zbornike in publikacije na temo usnjarstva in varovanja dediščine usnjarstva na Slovenskem.

Predstavitev