TICCIH

 

Leta 1978 je 30 držav iz Evrope, Amerike in Azije ustanovilo povezovalno mednarodno organizacijo The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH, ki naj bi skrbela za promocijo industrijske dediščine ter izmenjavo idej in izkušenj na področju njenega varstva. Organizacija opravlja svojo vlogo uspešno še danes in je osrednja mednarodna strokovna organizacija na področju varovanja dediščine industrializacije v svetu. Javnost, uradna konservatorska politika in organizacije, ki so finančno podpirale konservatorske projekte, pa tudi sama industrija v opisanem obdobju industrijske dediščine še niso razumeli kot del kulturne tradicije tudi v okoljih z močno industrijsko tradicijo. Rečemo lahko, da se je odnos do industrijske dediščine kot kulturne kategorije izoblikoval šele v 80-ih letih 20. stoletja, vendar v splošnem še vedno ne dosega ustrezne veljave.

 

www.ticcih.org