Predstavnica Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana Koren je predstavila potek zasnove razstavne zbirke o pohištvenem podjetju Marles. Možnosti za predstavitev zgodovine podjetja vidi v organiziranih ogledih obstoječe proizvodnje, občasnih in stalnih razstavah v tovarni. Podjetje Marles ima namreč korenine v letu 1899, ko je mizarski mojster Ferdinand Potočnik vpisal v obrtni register mizarstvo in nekoliko kasneje še strojno mizarstvo. Leta 1960 so se združila podjetje LIP Maribor, ki je močno prispevalo k razvoju lesne industrije na severvzhodu Slovenije, tovarna furniranega pohištva Oprema in Tovarna pohištva Maribor. Skupaj so zastopali Marles, lesno in pohištveno industrijo Maribor. Marles še danes nadaljuje bogato dediščino na področju lesno pridelovalne industrije, kar so prepozanli tudi predstavniki podjetja in stopili v sodelovanje s Pokrajinskim muzejem Maribor. Skupaj so začeli oblikovati razstavo in načine predstavitve še danes nastajajoče dediščine, ki ima korenine že več kot 100 let nazaj.

Predstavitev