Dne, 23.2. 2015, je potekal drugi sestanek Slovenske delovne skupine za varstvo industrijske dediščine v Kamniku.
Na sestanku smo izvolili delovni izvršilni odbor Slovenske delovne skupine za varstvo industrijske dediščine in delovni nacionalni odbor TICCIH Slovenija. Udeležil se ga je tudi Marko Stokin predsednik Združenja ICOMOS Slovenija, ki je podprlo ustanovitev delovne skupine, in vzpostavitev nacionalnega odbora TICCIH v duhu integracij in sodelovanja, ki ga na mednarodnem nivoju intenzivno vzpostavljati obe mednarodni organizaciji. Sestanka se je udeležil tudi župan občine Kamnik in podprl delovanje skupine in ponudil pomoč pri predstavljanju delovne skupine organizaciji Skupnost občin Slovenije. Po sestanku smo si pod vodstvom avtorja Marka Kumra ogledali razstavo Kam so šle vse fabrike v Medobčinskem muzeju Kamnik ter opuščeno območje tovarne KIK Kamnik pod vodstvom Gorana Završnika, ki je v Kulturnem domu Kamnik gostil sestanek.