Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija so ustanovili leta 2011 po trajnem zaprtju rudnika. V letu 2014 se je začela zaključna faza likvidacije ter prenos vseh dejavnosti in pooblastil na Center. Namen ustanovitve centra je ‘zagotavljanje celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot povezanih z idrijskim rudiščem v Idriji’. Delovanje centra obsega tudi vzdrževanje nezalitega dela Rudnika Idrija in pripadajočih objektov ter izvajanje monitoringa vplivnega območja rudnika. Hkrati center izvaja raziskovanja, izobraževanja in ozavešča o vplivih živega srebra in njegovega pridobivanja z namenom izobljšanja kakovosti življenja prebivalcev.

Predstavitev