PRVI DEL PROJEKTA: SLOVENIJA
Otvoritev: četrtek, 12. septembra 2019, ob 19:30. uri v Galeriji Photon

V projektu Betonske sanje / Concrete Dreams raziskujemo dediščino industrijske arhitekture, posredovano skozi fotografski in video medij. V ožjem smislu projekt izpostavlja predvsem vprašanje, kako določeni umetniki v sferi vizualnega to dediščino vidijo danes in kako jo z vidika estetske relevantnosti sprejemajo kot material za svoje avtorske projekte. V širšem smislu pa gre za vprašanje, kako omenjena medija v današnjem času reflektirata širši kontekst nekega prostora in časa, ki je v povojni Evropi 20. stoletja spodbujal razvoj industrije in s tem določene arhitekture. Ta se danes v veliki meri opušča in ruši oziroma njena funkcija se spreminja. Projekt se sicer osredotoča na regijo nekdanje komunistične Vzhodne Evrope, tj. na države, ki so po drugi svetovni vojni sprejele oziroma bile prisiljene sprejeti socialistični politični in ekonomski sistem, a je podobna funkcionalna arhitektura nastajala po vsem zahodnem svetu.

Sodelujoči umetniki razmišljajo o preteklosti skozi materialne ostanke izbranih industrijskih lokacij in se s tem dotikajo vprašanj osebnih in kolektivnih spominov. Avtorski pristop v tem primeru »nadgrajuje« arhitekturne izvedbe ne le na ravni optimalne prezentacije, temveč predvsem z drugačnimi pogledi in koncepti, v katere arhitekturne objekte vključi kot motive nekih širših zamisli. Izbrane serije fotografij obenem raziskujejo združljivost arhitekture in fotografije kot medijev: arhitekture kot statične in edinstvene, fotografije kot »fluidne« in ponovljive. V tem smislu smo za prvi del razstave k sodelovanju povabili izbrane slovenske avtorje, ki so v zadnjih letih ustvarili prepoznavna avtorska dela oziroma projekte na temo industrijske dediščine – Branko Cvetkovič, Danica O. Kus, Borut Peterlin, Mirjana Rukavina, Damjan Švarc, Virginia Vrecl in Antonio Živkovič.

Projekt je sicer zastavljen širše in dolgoročno, saj v pripravi projekta ob Galeriji Photon sodelujejo še naslednji tuji partnerji: Asociacija Belart iz Novega Sada, Srednjeevropska hiša fotografije / Fotofo iz Bratislave, organizacija Kulturvermittlung Steiermark iz Graza in Društvo madžarskih fotografov iz Budimpešte. Aktualni »uvodni« razstavi v naslednjem letu sledijo večja mednarodna postavitev, mednarodni natečaj in program spremljevalnih aktivnosti, ki bo vključeval različne lokalne partnerje. Ob tokratni razstavi pa pripravljamo spremljevalni program projekcij filmov na temo industrijskih velikanov slovenske polpretekle zgodovine.

Od 13. 9. do 25. 10. 2019.

Betonske sanje vabilo pdf