DEDIŠČINA KULTURE ŽELEZA

DEDIŠČINA KULTURE ŽELEZA

Projekt Slovenska pot kulture železa, ki ga koordinira Koroški pokrajinski muzej, združuje marsikatero organizacijo, muzej in inštitucijo v Sloveniji, ki se ukvarja z ohranjanjem in varovanjem dediščine železa na Slovenskem. Rezultat skupnega dela je razstava Tri...
DELAJ Z ZVOKI

DELAJ Z ZVOKI

Tehniški muzej Slovenije s predstavnico Ireno Marušič sodeluje na evropskem projektu z naslovom ‘Delaj z zvoki’. Šest evropskih držav si je zadalo zbrati, posneti in dokumentirati 600 zvokov, ki so konstruirani v muzejih ali posneti v realnem okolju...
MARLES MARIBOR

MARLES MARIBOR

Predstavnica Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana Koren je predstavila potek zasnove razstavne zbirke o pohištvenem podjetju Marles. Možnosti za predstavitev zgodovine podjetja vidi v organiziranih ogledih obstoječe proizvodnje, občasnih in stalnih razstavah v...
INDUSTRIJSKE DELAVKE IN DELAVCI

INDUSTRIJSKE DELAVKE IN DELAVCI

V okviru Inštituta za novejšo zgodovino Nina Vodopivec posveča svoje delo raziskovanju in zbiranju zgodb tovarniških delavk in delavcev. Ljudi izpostavilja kot bistvo dediščine in osvetljuje pomen industrije preko prostorske infrastrukture, ki jo ustvarjajo ljudje....
3DATA

3DATA

3DATA d.o.o. in Magelan skupina d.o.o. s pomočjo teresteričnega 3D laserskega skeniranja (TLS) izvajajo med drugim tudi dokumentiranje dediščine industrializacije. Metoda deluje tako, da inštrument pošilja laserski žarek proti merilni površini, meri odklonski kot in...