Varovanje dediščine industrializacije v Sloveniji: stanje in perspektive, 25. September 2014, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana.

Program>