Kljub številnim pobudam in apelom so 4.12. začeli z rušenjem Rakuševega mlina v Celju.
Apel Slovenskega odbora TICCIH.