Odgovorna prenova stavb kulturne dediščine kot temelj trajnostnega in kvalitetnega bivanja

Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani organizira v sodelovanju z ICOMOS Slovenija in pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO med 21. in 24 junijem 2021 prvo poletno šolo trajnostne dediščine z naslovom Odgovorna prenova stavb kulturne dediščine kot temelj trajnostnega in kvalitetnega bivanja.

Tema se osredotoča na aktualno prakso energetskih sanacij stanovanjskih stavb, nastalih v 19. in 20. stoletju, ki predstavljajo pomemben potencial trajnostnega usmerjanja razvoja in priložnost za učinkovito uvajanje načel krožnega gospodarstva v praksi. Ker gre v veliko primerih za pomemben del naše stavbne dediščine, se bomo posvetili vprašanjem kako ohranjati vrednote te dediščine ter hrkati zagotavljati kvalitetno bivanje v njih. Prenove morajo biti celovite in ne vezane le na dodajanje toplotno izolativnih ovojev. Da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja, ki v prvi vrsti pomeni ustvarjanje kvalitetnejšega življenje za vse, je potrebno zastaviti celovite rešitve ter za to povezati vse deležnike.

Na poletni šoli bodo o tem predavali ugledni mednarodni in slovenski. Ob dr. Ege Yildirim in prof. dr. Joergu Hasplu, ki se bosta osredotočila na predstavitev Ciljev trajnostnega razvoja 2030 in pomena ohranjanje arhitekturne dediščine 20. stoletja. Raziskovalca in strokovnjaka s TU Delft prof. dr. Andy Dobbelsteen in dr. Leo Oorschrot bosta predstavila nizozemske izkušnja na tem področju in skozi delavnice tudi konkretne aktivnosti, ki so jih na Nizozemskem zastavili na področju učinkovite prenove in energetske sanacije večstanovanjskih stavb, da bi dosegli cilje brezogljične družbe do leta 2050.

Poletna šola je namenjena tako študentom kot vsem, ki se z obravnavano problematiko soočajo v praksi – strokovnjakom s področja varovanja dediščine, energetske učinkovitosti, lastnikom stanovanj in odločevalcem na vseh nivojih tako v Sloveniji kot v širše.

Poletna šola bo potekala v angleškem jeziku in delavnice delno v slovenščini.

Z udeležbo na poletni šoli pridobijo študentje magistrskega študija 3 ESCT, študentje doktorskega študijskega programa Arhitektura 5 ECST, člani ZAPS pridobijo z udeležbo 6 točk, pooblaščeni in nadzorni inženirji pridobijo za udeležbo 3 točke.

Ob zaključku poletne šole bodo dobili vsi udeleženci potrdilo o sodelovanju.

Podrobno o Interdisciplinarnem medfakultetnem inštitutu UL za trajnostno varstvo dediščine

Podrobnejši opis poletne šole s programom

Prijavnica