MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM

MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM

Muzej usnjarstva na Slovenskem se je razvil na samem območju Tovarne usnja v Šoštanju. Po zaprtju tovarne leta 1999 je bilo kar nekaj tovarniških objektov porušenih, vendar je kmalu začel delovati Iniciativni odbor za ohranitev kulturne in tehniške dediščine TUŠ. Z...
ZVKDS OE MARIBOR

ZVKDS OE MARIBOR

ZVKDS OE Maribor se na območju severovzhodne Slovenije zavzema tudi za ohranjanje in obnavljanje tehniške dediščine. Trije primeri izstopajo: hidroelektrarna na Fali, rudnik cinka in svinca v Mežici in ‘štauharija’ v Ravnah na Koroškem. Izgradnja...
DEDIŠČINA ŽIVEGA SREBRA

DEDIŠČINA ŽIVEGA SREBRA

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija so ustanovili leta 2011 po trajnem zaprtju rudnika. V letu 2014 se je začela zaključna faza likvidacije ter prenos vseh dejavnosti in pooblastil na Center. Namen ustanovitve centra je ‘zagotavljanje...
MESTNI MUZEJ IDRIJA

MESTNI MUZEJ IDRIJA

Nastanek Mestnega muzeja Idrija sega že v leto 1953. Ustanovitev muzeja ima korenine v pobudah delavcev Rudnik živega srebra Idrija, saj so ti že več kot pred 60 leti prepoznali pomen ohranjanja rudniških strojev in naprav. Vse od nastanka dalje so v sklopu muzeja...
CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU

CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU

Center za industrijsko dediščino v sklopu Univerze v Rijeki, združuje različne izobraževalne in kulturne ustanove in organizacije ter občino Rijeka v skupno telo, ki deluje na področju industrijske dediščine. Preko mreženja, izobraževanja in raziskovanja iščejo...